Włoskie świadectwo własności pojazdu — wzór

Beata Bakalarz – tłumacz przysięgły języka włoskiego w Krakowie – http://WloskiTlumacz.pl

Pierwsza strona włoskiego świadectwa własności pojazdu

Dokument wydawany w momencie wyrejestrowania pojazdu z włoskiego rejestru pojazdów. Na pierwszej stronie zawiera dane pojazdu oraz dane właściciela w chwili wyrejestrowania pojazdu.

Włoskie świadectwo własności pojazdu - awers

Druga strona włoskiego świadectwa własności pojazdu

Na odwrocie dokument obecnie najczęściej nie jest wypełniony.

Włoskie świadectwo własności pojazdu - rewers

Tłumaczenie włoskiego świadectwa własności pojazdu - kosztuje 45,00 zł

Jak zamówić tłumaczenie ►

 
 
Tłumaczenia Beata Bakalarz, os. Piastów 46/33, 31-625 Kraków
tel./fax 12-648-30-05, e-mail:
Regon 351454976