Włoski dowód rejestracyjny nowy formularz — wzór

Beata Bakalarz – tłumacz przysięgły języka włoskiego w Krakowie – http://WloskiTlumacz.pl

Pierwsza strona włoskiego dowodu rejestracyjnego - nowy formularz

    Na pierwszej stronie znajdują się rubryki ponumerowane od [1] do [4] zawierające:
  • dane dotyczące pierwszej rejestracji pojazdu
  • dane fabryczne samochodu
  • informacje o wariantach wyposażenia oraz inne dane techniczne
  • obecnie najczęściej naklejkę z informacją o wyrejestrowaniu pojazdu
Włoski dowód rejestracyjny - formularz nowego typu - awers

Druga strona włoskiego dowodu rejestracyjnego - nowy formularz

Na odwrocie znaczenie zharmonizowanych kodów wspólnotowych, dane dotyczące przeglądów technicznych pojazdu oraz dane o zmianach miejsca zamieszkania właściciela, zmianach właściciela, a także o dodatkowych instalacjach (gaz, hak itp.)

Włoski dowód rejestracyjny - formularz nowego typu - rewers

Tłumaczenie włoskiego dowodu rejestracyjnego - nowy formularz - kosztuje 120,00 zł


Jak zamówić tłumaczenie ►

 
 
Tłumaczenia Beata Bakalarz, os. Piastów 46/33, 31-625 Kraków
tel./fax 12-648-30-05, e-mail:
Regon 351454976