Beata Bakalarz  •  Kraków  •  WloskiTlumacz.pl

„Tłumaczenia, które nawet najbardziej skrupulatny urzędnik przyjmie bez zastrzeżeń”

Jeśli potrzebujesz szybko przetłumaczyć akt stanu cywilnego, dyplom, świadectwo szkolne lub legitymację instruktora, dokumenty rejestracyjne pojazdu, akt notarialny, zaświadczenie administracyjne lub inny dokument urzędowy w taki sposób, aby każdy urzędnik przyjął tłumaczenie bez zastrzeżeń to po prostu kliknij i zamów potrzebne Ci tłumaczenie poświadczone z włoskiego lub na włoski od razu.

Najczęściej Twoje tłumaczenie zostanie wykonane „z dnia na dzień”. Jeśli masz ważny powód (np. przyjazd spoza Krakowa) tłumaczenie otrzymasz nawet w dniu dostarczenia dokumentu.

Za tłumaczenie zapłacisz zgodnie z poniższym cennikiem. Jednostką rozliczeniową dla pisemnych tłumaczeń poświadczonych (popularnie choć nieprawidłowo zwanych tłumaczeniami przysięgłymi) jest strona tłumaczenia o objętości 1125 znaków ze spacjami. Zwróć uwagę że jest to strona tłumaczenia, a nie dokumentu oryginalnego.

Podstawowe stawki wynoszą 77,oo zł za stronę tłumaczenia z włoskiego na język polski oraz 77,oo zł za stronę tłumaczenia z polskiego na język włoski.

Poniżej znajdziesz opisy typowych dokumentów lub ich zestawów oraz ceny brutto za wykonanie tłumaczenia poświadczonego tych dokumentów.

tłumaczenie aktów stanu cywilnegojak zamówić tłumaczenie ►

tłumaczenie na włoski

 • akt urodzenia skrócony - 77,oo zł
 • akt urodzenia zupełny - 97,oo zł
 • akt urodzenia zupełny z adnotacjami na odwrocie - 97,oo zł lub 137,oo zł
 • zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego - 87,oo zł
 • akt małżeństwa skrócony - 87,oo zł
 • akt małżeństwa zupełny - 127,oo zł
 • akt zgonu skrócony - 87,oo zł

tłumaczenie na polski

 • akt urodzenia skrócony - 77,oo zł
 • akt urodzenia skrócony, poświadczony (apostille) - 97,oo zł
 • akt urodzenia zupełny - 97,oo zł
 • akt urodzenia zupełny z dodatkowymi adnotacjami - 137,oo zł
 • zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego - 87,oo zł
 • akt małżeństwa skrócony - 77,oo zł
 • akt małżeństwa skrócony, poświadczony (apostille) - 97,oo zł
 • akt małżeństwa zupełny - 137,oo zł
 • akt zgonu skrócony - 77,oo zł
 • akt zgonu skrócony, poświadczony (apostille) - 97,oo zł

tłumaczenie świadectw, dyplomów
i legitymacji
jak zamówić tłumaczenie ►

tłumaczenie na włoski

 • dyplom ukończenia studiów wyższych - 87,oo zł
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
  z dodatkowymi pieczęciami poświadczającymi - 97,oo zł
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - 97,oo zł
 • świadectwo dojrzałości (starego typu) - 130,5o zł
 • świadectwo dojrzałości (nowego typu) - 87,oo zł
 • świadectwo dojrzałości (nowego typu) poświadczone (apostille) - 97,oo zł
 • legitymacja instruktora narciarstwa - 87,oo zł
 • legitymacja instruktora snowboardu - 87,oo zł

tłumaczenie dokumentów samochodowychjak zamówić tłumaczenie ►

tłumaczenie na polski

 • poświadczenie złożenia wniosku lub świadectwo własności - 30,oo zł
 • dowód rejestracyjny samochodu - stary formularz (rubryki od 1 do 12) - 90,oo zł
 • dowód rejestracyjny samochodu o nadwoziu minivan - stary formularz (rubryki od 1 do 12) - 120,oo zł
 • dowód rejestracyjny samochodu - nowy formularz (rubryki od 1 do 4) - 90,oo zł
 • faktura lub umowa - 77,oo zł
 • umowa poświadczona przez notariusza lub Biuro Obsługi Kierowcy - 94,oo zł
 • poświadczenie umowy włosko-polskiej - 35,oo zł

tłumaczenie na włoski

 • dowód rejestracyjny - 114,oo zł

tłumaczenie dokumentów motocyklowychjak zamówić tłumaczenie ►

tłumaczenie na polski

 • poświadczenie złożenia wniosku lub świadectwo własności - 30,oo zł
 • dowód rejestracyjny motocykla - stary formularz (rubryki od 1 do 12) - 90,oo zł
 • dowód rejestracyjny motocykla - nowy formularz (rubryki od 1 do 4) - 90,oo zł
 • dowód rejestracyjny skutera - wypełniony na dwóch stronach - 60,oo zł
 • dowód rejestracyjny skutera - wypełniony wyłącznie na pierwszej stronie - 30,oo zł
 • faktura lub umowa - 77,oo zł
 • umowa poświadczona przez notariusza lub Biuro Obsługi Kierowcy - 94,oo zł
 • poświadczenie umowy włosko-polskiej - 35,oo zł

tłumaczenie aktów notarialnychjak zamówić tłumaczenie ►

tłumaczenie na włoski

 • koszt tłumaczenia według cennika – 80,40 zł za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia (strona tłumaczenia to 1125 znaków ze spacjami).

tłumaczenie na polski

 • koszt tłumaczenia według cennika – 80,40 zł za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia (strona tłumaczenia to 1125 znaków ze spacjami).

tłumaczenie zaświadczeń administracyjnychjak zamówić tłumaczenie ►

tłumaczenie na włoski

 • poświadczenie zameldowania - 77,oo zł
 • poświadczenie zameldowania z tabelką - 87,oo zł
 • zaświadczenie o poprzednich adresach - 77,oo zł
 • zaświadczenie o niekaralności - 87,oo zł
 • zaświadczenie o niekaralności, poświadczone
  przez MSZ (apostille) - 97,oo zł
 • certyfikat rezydencji CFR-1 - 87,oo zł
 • poświadczenie obywatelstawa polskiego - 97,oo zł

tłumaczenie na polski

 • poświadczenie zameldowania - 77,oo zł
 • zaświadczenie o niekaralności - 77,oo zł
 • zaświadczenie o niekaralności z załączonym
  poświadczeniem (apostille) - 97,oo zł

Jak zamówić tłumaczenie ►

 
 
Tłumaczenia Beata Bakalarz, os. Piastów 46/33, 31-625 Kraków
tel./fax 12-648-30-05, e-mail:
Regon 351454976